header image
Home  Aborti  
Aborti
Kondomat

 

KONDOMATSI VEPRON?Pengon që sperma të depërtoj në qafë të mitrës. Pa depertim të

spermës nuk ka shtatëzënësi.

SA JANË TË EFEKTSHËM?

80-90% .EFEKTIVITETI RRITET NËSE PËRDOREN EDHE SPERMICIDET.

SA KUSHTOJNË?

Vetëm 0.50 cent (3 copa) 

Read more…
Kontraceptivet e urgjences

 

KONTRACEPCIONI EMERGJENT – KEÇka është?KE – Kontracepcioni Emergjent (të quajtura si pilulat e kontracepcionit

emergjent) është një dozë speciale e hormoneve që parandalon

shtatzënësinë atë pasi të keni pasur marrëdhënie seksuale të pambrojtura.

Disa njerëz e quajnë “pilulat në mëngjes pas marrëdhënieve seksuale” por

në fakt ka kohë të përdoren deri në 3 ditë (72 orë) pas marrëdhënieve

seksuale të pambrojtura.

Read more…
Sterilizimi

 

STERILIZIMI
Çka është?
Sterilizimi është metodë e përhershme kontracepcioni. Kjo do të thotë që
nuk është e kthyeshme. Ka disa lloje procedurash sterilizimi për meshkuj
dhe femra. Sterilizimi i meshkujve quhet vazektomi. Sterilizimi i femrave
quhet ligaturë ose lidhje e tubave.
Si bëhet vazektomia?
Vazektomia është një operacion i thjeshtë. Gjatë operimit mjeku i bllokon
tubat që bartin spermën nga testiset deri në penis. Pas bllokimit të tubave,
sperma nuk mund të kaloj në penis apo të arrij vezët e femrës. Në këtë
mënyrë mund të keni marrëdhënie seksuale pa u brengosur se
gruaja/partnerja juaj mund të mbetet shtatzënë.
Si bëhet ligatura?

Read more…
Keshilla per ato qe perdorin kontraceptive orale
Keshilla per ato qe perdorin Contraceptive orale
1. Pilula te pihet ne nje orar te njejte cdo dite.
2. Pirja fillohet diten e pare te menstuacioneve fdhe jo mg
vone se dita e peste).
3. Respektohet rradha (pilula e pare / diten e pare…)
4. Kur cikli ka 28 tableta (placebo ose hekur]: pirja nuk
ndalohet kurre.
5. Ne rast harrese:
< se 1 2 ore: pihet nje tablete menjehere sa kujtohemi dhe
va?hdohet pirja normalisht. > se 12 ore: vazhdohet pir/a (por mbrojtja eshte jo e
sigurte),
prandaj, konsultohu dhe pSrdor nje metode
tjete'r.
6. Ne rast crregullimesh digjestive
– nauze: vazhdo pirjen (nuk quhesh e mbrojtur) dhe
kombinoje me nje metode tjeter.
– te vjellat ne 3 ore't qe pasojne pirjen: pihet nje tablete
menjehere pas te vjellave.
7. Spotting (gjakosje nen KO): vazhdo pirjen dhe
konsultohu.
8. Kur pas pirjes se nje plakete, nuk vijne nienstruacionet,
vazhdohet pirja dhe kerkohet konsultim.
9. Ne rast se shfaqen shqetesirne, rnigrena, vazhdo pirjen
dhe kerko konsultim.

Kontraceptivet orale
Perkufizim
Kontraceptive orale ose "pilulat"antikonceptive jane tableta qe merren nga goja dhe pérmbajné hormone {estrogeni/te dhe progestativè} ne raporte tè ndryshme, te cilat pengojnè mbetjen shtatzanè.
( 2 ) Tipat e ndryshem te KO
Ato jane kombinime té nje estrogeni dhe tè njè progestì sintezè me doza tè ndryshme ose vetèm tè njè progesteroni sintezè.
1. Pilulat e kombinuara (PK)
Ato:
– Karakterizohen nga administrimi i njènershém i njè estrogeni dhe njè progestativi sintezè;
– Klasifikohen ne funksion:
* tè dozimit ne ethinylestradiol;
* tè fazave qe rregullojnè shpèrndarjen e hormoneve.
A Pilulat e normodozuara: pérmbajné 50 gama ethinylestradiol (EEJ.
– Monofazike: dozat e EE dhe tè progrestativit rnbeten konstante gjatè gjithè paketès;
– Bifazike; dozat e EE dhe tè progrestativit variojnè sipas dy shkallèzirneve.
A Pilulat me dozim te ulet (te minidozuara) me 20 – 40 mikrogram EE
– Monofazike: shkallezim konstant;
– Bifazike: 2 shkallezime;
– Trifazike: dozat e EE dhe te progestrativit te sintezes
variojne sipas tre (3) shkallezimeve.
2. Pilulat zgjedhese
Ato:
– karakterizohen nga administrimi i nje estrogeni te vetem per 7 ose 15 dite, i cili pasohet nga nje kombinim estroprogestativ per tabletat e mbetura te paketes.
– kane dominim te estrogeneve, pra keshillohet te perdoren jashtezakonisht rralle dhe per kohe te shkurter.
3. Pilulat progestative (PP)
Ato:
– karakterizohen nga administrimi i nje progestativi te veten;
– klasifikohen sipas dozimit ne progestativ.
A Pilula me dozim te larte (PP F) qe keshillohet te perdoren rralle dhe ne menyre specifike.
A Pilula me dozim te ulet (PP f) ose mikropilula (ose "minipill" ne anglisht).


<< Start < Previous 1 2 Next > End >>

Results 10 – 16 of 16