header image
Home  Shtatzania  Barra  Testet e shtatzanise  
Testet e shtatzanise

 

Dr. Shk. Julian Habibaj

Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik

"Mbreteresha Geraldine"  

Blvd. Zogu I

Tirane

tel: 0692128234

 

Kur nje grua ngelet shtatzane, trupi i saj fillon te prodhoje nje hormon te quajtur HCG (Human Chorionic Gonadotropin). Ky hormone jep rezultatin pozitiv ne testin e urines dhe te gjakut. HCG prdhohet nga embrioni ne vendin e implantimit. Implantimi ndodh ne diten e 6 deri 10 pas konceptimit. Kur embrioni rritet niveli i HCG dyfishohet cdo 2-3 dite. Qellimi kryesor i ketij hormoni eshte te mbaj nje balance te drejte midis estrogjenit dhe progesteronit deri sa placenta te filloj ti prodhoje ne sasi te mjaftueshme. HCG e arrin pikun ne javen 10 deri 12 duke arritur nivele deri 300 000 mIU/ml dhe mepas ky nivel bie.

 

Grate shtatzane mund te ndryshojne, persa i perket nivelit te HCG-se ne periudha te ndryshme te shtatzanise. Por me tu shfaqur HCG, niveli i saj nuk bie me deri ne javen 10-12 te shtatzanise (moshe mensturale). Nje renie dramatike e nivelit te HCG mund te jete indikator i nje nderprerje shtatzanie. Tabela me poshte jep nje nivel mesatar te HCG te shprehur ne mIU/ml ne grate shtatzane me moshe 3 deri 26 jave nga menstruacionet e fundit. Duhet marre parasysh qe ne grate shtatzane HCG-ja mund te rritet me shpejte.

Nje nivel HCG-je me i vogel se 5 mIU/ml tregon se ju nuk jene shtatzane.


Jave, qe nga peridat e fundit   Sasia e HCG mIU/ml
 3  5 – 50
 4  4 – 426
 5  19 – 7,340
 6  1,080 – 56,500
 7-8  7,650 – 229,000
 9-12  25,700 – 288,000
 13-16  13,300 – 254,000
 17-24  4,060 – 165,400
 25-40  3,640 – 117,000

Grate shtatzane zakonisht kane nje perqendrim ne serum te HCG nga 10 deri ne 50 mIU/ml ne javen qe vjen pas asaj te koncepsionit. Maximumi arrihet midis muajit te dyte dhe te trete dhe me pas perqendrimi bie.


 

 

Klinika gjinekologjike
Planifikimi familjar
REgjistrohu!
Testet e shtatzanise
Zhvillimi i fetusit
Infertiliteti
Mjekesia.com
Advertisement