header image
Home  Shtatzania  Barra  Si te zgjidhni banken per ruajtjen e gjakut te kordonit umbilikal te bebit tuaj.  
Si te zgjidhni banken per ruajtjen e gjakut te kordonit umbilikal te bebit tuaj.

Qe nga transplanti I pare I gjakut I kryer me 1988  ne nje femije 6 vjecar te semure nga anemia e fanconit, perdorimi I gjakut ne mjekesi eshte rritur ne menyre te konsiderueshme. Mbi 20 000 transplante te gjakut te kordonit umbilical jane kryer ne te gjithe boten dhe afersisht 3000 paciente jane trajtuar me gjakun  e kordonit umbilical cdo vit, duke perfshire mbi 80 patologji, sic jane crregullimiet hematologjike, crregullime metabolike, lloje te ndryshme te kancerit, osteopetrosis, epilepsy e tje.. Ky numer pritet t erritet me avancimin e kerkimeve ne fushen e mjkesise.  Si rrjedhoje vitet e fundit ne jemi ballafaquar ne nje rritje te ndjeshme te numrit te bankave te gjakut te kordonit umbilical ne te gjithe boten. Vetem ne Shtetet e Bashkuara te Amerikes aktualisht operojne 35 banka private.

Megjithate jo te gjitha bankat private jane njelloj. Zgjedhja teknollogjike e bere nga banka mund te kete nje efekt te rendesishem afatgjate ne qelizat stem te femijes suaj. Per shembull, tashme eshte vertetuar plotesisht se numri I qelizave stem te perdoruara ne transfuzionin e gjakut te kordonit umbilical percakton si rekoverimin ashtu edhe mbijetueshmerine pas transplatimit. Doza me e ulet e lejuar e qelizave duhet te jete midis 15 dhe 20 milion qeliza te nukleuara per kilogram peshe.  Pikerisht per kete arsye eshte e rendesishme qe mostrat qe permbajne keto qeliza prekursore te jene procesuar, ngrire dhe ruajtur duke perdorur teknologjine me temire. Nje diference qofte edhe e vogel ne numrin dhe cilesine e qelizave mund te ndryshoje ne menyre dramatike rezultatin klinik te transplantimit.

Sistemi me I sofistikuar sot per ruajtjen e qelizave te kordonit umbilical eshte sistemi robotic Bioarchive. Ky eshte nje system I mbyllur ndryshe nga systemet konvencional te hapur qe perdoren aktualisht ne shumicen e bankave te vjetra te gjakut te kordonit umbilical. Nje system I hapur mbart rrezikun e ngrohje te perkohshme sa here futet nje moster e re ne depozite. Kjo mund te ndodhe me qindra here sa here qe futen mostra te reja ose hiqen mostra nga depozita dhe kjo mund te kete pasoja te rendesishme ne jetegjatesine e qelizave. Ne sistemin e mbyllur Bioarchive mostrat transferohen njehere nepermjet krahut robotic duke lene te gjitha mostrat e vjetra pa prekur gjate gjithe procesit, duke shmangur keshtu ekspozimin  ndaj faktoreve demtues te ambientit.

Mostrat ne nje banke gjaku mund te qendrojne teorikisht ne azot te lengshem pafundesisht. Eshte vleresuar se ato qendrojne te stable dhe ngelen te jetueshme per disa dekada.

 Sipas informacionit qe ne kemi, per momentin ne Shpiperi nuk ka ende nje banke qe ofron ruajtjne e gjakut te kordonit umbilikal, megjithate paciente te ndryshem kane kontaktuar me banka ne Europe dhe kane zgjidhur marrjen e gjakut dhe transportin per lindjet e kryera ne maternitetet e Shqiperise.