header image
Home  Pyetjet me te shpeshta  Aborti  Kontraceptivet orale  
Kontraceptivet orale
Perkufizim
Kontraceptive orale ose "pilulat"antikonceptive jane tableta qe merren nga goja dhe pérmbajné hormone {estrogeni/te dhe progestativè} ne raporte tè ndryshme, te cilat pengojnè mbetjen shtatzanè.
( 2 ) Tipat e ndryshem te KO
Ato jane kombinime té nje estrogeni dhe tè njè progestì sintezè me doza tè ndryshme ose vetèm tè njè progesteroni sintezè.
1. Pilulat e kombinuara (PK)
Ato:
– Karakterizohen nga administrimi i njènershém i njè estrogeni dhe njè progestativi sintezè;
– Klasifikohen ne funksion:
* tè dozimit ne ethinylestradiol;
* tè fazave qe rregullojnè shpèrndarjen e hormoneve.
A Pilulat e normodozuara: pérmbajné 50 gama ethinylestradiol (EEJ.
– Monofazike: dozat e EE dhe tè progrestativit rnbeten konstante gjatè gjithè paketès;
– Bifazike; dozat e EE dhe tè progrestativit variojnè sipas dy shkallèzirneve.
A Pilulat me dozim te ulet (te minidozuara) me 20 – 40 mikrogram EE
– Monofazike: shkallezim konstant;
– Bifazike: 2 shkallezime;
– Trifazike: dozat e EE dhe te progestrativit te sintezes
variojne sipas tre (3) shkallezimeve.
2. Pilulat zgjedhese
Ato:
– karakterizohen nga administrimi i nje estrogeni te vetem per 7 ose 15 dite, i cili pasohet nga nje kombinim estroprogestativ per tabletat e mbetura te paketes.
– kane dominim te estrogeneve, pra keshillohet te perdoren jashtezakonisht rralle dhe per kohe te shkurter.
3. Pilulat progestative (PP)
Ato:
– karakterizohen nga administrimi i nje progestativi te veten;
– klasifikohen sipas dozimit ne progestativ.
A Pilula me dozim te larte (PP F) qe keshillohet te perdoren rralle dhe ne menyre specifike.
A Pilula me dozim te ulet (PP f) ose mikropilula (ose "minipill" ne anglisht).